SerafinPowszechna wiedza o Aniołach kończy się zwykle na umiejętności wymienienia najważniejszych, wymienionych z imienia Aniołów (Gabriel, Rafał i Michał) oraz wspomnienia Anioła Stróża, który jest naszym patronem i opiekunem w życiu na Ziemi. A przecież wychowani w doktrynie katolickiej i uczęszczając na lekcje katechezy od najmłodszych lat nie powinniśmy mieć z tym aż takich problemów. Słyszeliśmy też pewnie o chórach anielskich, warto więc zadać pytanie ile ich jest, czy wszyscy Aniołowie są sobie równi?

Otóż hierarchia anielska wyróżnia dziewięć stopni, dziewięć chórów anielskich. Wyróżniamy zatem Anioły:

Serafinów – tzw. „aniołowie płomienni”. Przedstawia się ich jako istoty o sześciu skrzydłach, z który jedna para okrywa twarz, druga oplata nogi, a trzecia służy do latania. To Serafini stoją u stóp Boga przy jego tronie jako jego wartownicy bez ustanku wysławiając Jego chwałę.

Cherubini – mają dwie pary skrzydeł, nieraz twarz człowieczą na tułowiu zwierzęcym. Są symbolem siły oraz wszechobecności Boga, strzegą jego chwały oraz miejsc świętych.

Trony – anioły, które kontemplują Boga

Panowania – powiernicy cnót świata

Moce – wypełniają zadania Boga wymagające szczególnego męstwa, potrafią sprawować władzę nad żywiołami oraz dokonywać rzeczy nadprzyrodzonych

Władze – wykonują rozporządzenia Boże i walczą ze złymi duchami, a także utrzymują Boski Porządek na świecie

Zwierzchności – rządzą „zwykłymi” Aniołami, sprawują opiekę nad działaniami na świecie oraz państwami

Archaniołowie – przede wszystkim są posłańcami Boga do świata ludzi, sprawują patronat nad różnymi przejawami życia, działalności ludzi, ale także nad pewnymi miastami czy państwami. Stoją na czele hufców anielskich, tradycja mówi, że jest ich siedmiu (Michał, Gabriel, Rafał, Uriel, Symiel, Orifiel i Zachariel).

Aniołowie – zajmują się wykonywaniem konkretnych, przydzielonych im zadań, ale przede wszystkim opiekują się ludźmi jako Anioły Stróże