aniołPostaci aniołów wielokrotnie pojawiają się w Biblii, zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie. Przedstawiane są najczęściej jako dostojne i uskrzydlone, pozbawione płci, choć silne postaci stworzone podobnie jak ludzie na obraz i podobieństwo Boga. Pełnią one zwykle rolę posłańców Boga gdy zachodzi potrzeba zakomunikowania jakiejś ważnej wiadomości ludziom wybranym przez Niego do istotnych zadań. Są także Biczem Bożym na ludzi, którzy w jakiś sposób obrazili Boga lub popadli w jego niełaskę. Takie przykłady spotykamy nie raz w Starym Testamencie, czy to w przypadku obrócenia w perzynę Sodomy i Gomory czy też zabicia wszystkich pierworodnych w Egipcie. Anioły spotykamy zatem w religiach opartych na tej Świętej Księdze, która jest podstawą dla Judaizmu i Chrześcijaństwa oraz ważną częścią Islamu. Okazuje się jednak, że skrzydlate postaci, którym nadaliśmy miano aniołów są znaczenie starsze.

Biblia została spisana kilka tysięcy lat temu na Bliskim Wschodzie przez Izraelitów, którzy są ludem semickim. Ludy semickie obejmowały jednakże również inne plemiona o odmiennych wierzeniach (np. dzisiejsi Arabowie), które czerpały jednak ze wspólnych źródeł duchowych. Już od czasów Sumerów (którzy przyszli nie wiadomo skąd i nie zaliczają się do ludów Semickich) możemy dostrzec na Bliskim Wschodzie pojawienie się w wierzeniach i wyobrażeniach jakie dotrwały do naszych czasów postaci uskrzydlonych niby ludzi. Po upadku imperium sumeryjskiego i wtopieniu się jego mieszkańców w okoliczną ludność miejscową nadal odnajdujemy ślady wiary w takie postaci, które trafiły do wierzeń kolejnych plemion, wśród nich do ludów z których wywodzą się Izraelici. Teksty zapisane w Biblii nie są wyłącznie jej domeną, odnajdujemy podobne przekazy u innych ludów z Bliskiego Wschodu, przykładem może być choćby historia potopu.

Wiele osób wierzy, że Sumerowie kontaktowali się z istotami pozaziemskimi i postać anioła – potrafiącego latać, skrzydła są tylko atrybutem mającym podkreślić tę umiejętność – to przejaw tych kontaktów. Skrzydła, jakie są podstawowym atrybutem aniołów, mogą być jedynie metaforą obrazującą zdolność poruszania się w powietrzu. W jaki inny sposób pokazać na rysunku lub w rzeźbie, że dana istota potrafi latać? W tamtych czasach nie znano jeszcze zasad perspektywy. Symbol skrzydła dla zobrazowania umiejętności latania znany jest również w sztuce ludów tubylczych Ameryki. Czyżby więc u podstaw wiary w Anioły rzeczywiście leżały kontakty z cywilizacjami pozaziemskimi? Tego nie wiemy. Jednak ludzie zawsze mieli tendencje do personifikacji i tłumaczenia sobie w sposób uwzględniający ich zdolności poznawcze zjawisk, których źródła nie potrafili sobie inaczej wytłumaczyć.