wierzenia

Powszechna wiedza o Aniołach kończy się zwykle na umiejętności wymienienia najważniejszych, wymienionych z imienia Aniołów (Gabriel, Rafał i Michał) oraz wspomnienia Anioła Stróża, który jest naszym patronem i opiekunem w życiu na Ziemi. A przecież wychowani w doktrynie katolickiej i uczęszczając na lekcje katechezy od najmłodszych lat nie powinniśmy mieć z tym aż takich problemów. Słyszeliśmy też pewnie o chórach anielskich, warto więc zadać pytanie ile ich jest, czy wszyscy Aniołowie są sobie równi?

Postaci aniołów wielokrotnie pojawiają się w Biblii, zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie. Przedstawiane są najczęściej jako dostojne i uskrzydlone, pozbawione płci, choć silne postaci stworzone podobnie jak ludzie na obraz i podobieństwo Boga. Pełnią one zwykle rolę posłańców Boga gdy zachodzi potrzeba zakomunikowania jakiejś ważnej wiadomości ludziom wybranym przez Niego do istotnych zadań. Są także Biczem Bożym na ludzi, którzy w jakiś sposób obrazili Boga lub popadli w jego niełaskę.